Cách Đăng Ký Đối Tác Cùng TikTok Shop

Trở thành Nhà Bán Hàng TikTok Shop

Tạo Tài Khoảng Nhà Bán Hàng

Đăng ký tài khoảng TikTok Shop

Truy cập đường dẫn dưới đây để đăng ký tài khoản bán hàng trên TikTok Shop:
Đường dẫn: https://seller-vn.tiktok.com/account/register?channel=ACCESSTRADE131

Cách thức: Đăng ký với số điện thoại và email còn hiệu lực:

  • Nhập số điện thoại & địa chỉ email chính xác để nhận mã OTP từ TikTok Shop​.
  • Nhập mật khẩu​.
  • Kiểm tra lại thông tin trước khi Gửi.
Đăng Ký TikTok Shop

Xác minh giấy tờ

Đăng Ký TikTok Shop

xác nhận lại hệ thống trước khi gửi

chờ hệ thống duyệt rồi gửi thông báo qua Email nhé.

Đăng Ký TikTok Shop

Bổ sung Mã số thuế

  • ​▪Nhà bán hàng chọn điền hoặc không điền thông tin thuế:​
  • •Chọn điền thông tin thuế =>> Điền và Lưu​
  • •Không chọn điền thông tin thuế =>> Xác nhận​
  • •Quy định: Cung Cap Ma So Thue
Đăng Ký TikTok Shop

Đăng tải sản phẩm đầu tiên​

▪Tại mục “Tải lên 1 sản phẩm”, bấm vào nút “Tải lên ngay”

Đăng Ký TikTok Shop

Thao tác đăng tải như bên dưới

Đăng Ký TikTok Shop

Liên Kết Tài Khoản Chính Thức

​◦Bấm vào “Liên kết ngay”

Đăng Ký TikTok Shop

Đến giao diện “Tài khoản của tôi”, chọn “Liên kết tài khoản chính thức”​

Tại sao lại hợp tác với TikTok Shop ?

Liên kết Tài khoản Chính thức như thế nào?

Đăng Ký TikTok Shop

Bước 1:

Đăng Ký TikTok Shop

Bước 2:

Đăng Ký TikTok Shop

Bước 3:

Đăng Ký TikTok Shop
Đăng Ký TikTok Shop
Đăng Ký TikTok Shop

Tìm kiếm mã giảm giá tại đây!

One thought on “Cách Đăng Ký Đối Tác Cùng TikTok Shop

  1. Pingback: Bạn đang muốn tìm cách để tăng doanh số bán hàng cho sản phẩm của mình? Hãy thử sử dụng Tiktokshop. - KeyPickz.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: